Těžební práce

         

      Těžbu na lesních i nelesních pozemcích provedeme na vysoké odborné úrovni s garancí dodržení všech předpisů BOZP, PO a technologických postupů. Zákazníkům se postaráme o všechny náležitosti související s těžbou, včetně administrace. Samozřejmostí je spolupráce s revírníkem v dané oblasti.

Předmýtní úmyslná těžba - jedná se o těžbu, tzv. probírku za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Zjednodušeně řečeno se vykácejí slabší či nevhodně rostoucí stromy, jejichž dřevo není tak cenné. Cílovým jedincům, tj. zdravým, rovně rostoucím a vysokým stromům, se tak bude dostávat více živin a po pár letech bude les lépe připraven pro těžbu.

Mýtní úmyslná těžba - jakmile les dosáhne mýtního věku a stromy jsou pěkně vzrostlé, mohou být vytěženy. Mýtní těžbou získává majitel kvalitní dřevo, proto je dobré kácet stromy ve správný čas.

Nahodilá těžba - jde o nutné zpracování stromů napadených škůdci, vyvrácených či poškozených povětrnostními vlivy.

         Objednejte si těžební práce na telefonním čísle  724 546 287 (p. Vetrák) nebo nám svůj předběžný zájem zašlete na e-mail: vladimir.vetrak@seznam.cz, budeme vás kontaktovat.