Pěstební práce

    

      Za jednu z nejdůležitějších součástí péče o lesní porost považujeme pěstební činnost. Po vykácení lesního porostu Vám v případě zájmu zajistíme také následné osázení lesa novými stromky a péči o jejich růst.

Po každé těžbě je nutné nejprve uklidit vykácenou paseku od všech větví, a to co nejdříve. Teprve po úklidu je pak možné sázet nové stromky, a to na základě projektu, který má k dispozici revírník dané oblasti. Stromky za Vás objednáme, kdy o každém budete mít list o původu. Následně zajistíme také sadbu stromků.

     V závislosti na projektu, který určuje kolik kusů a jaké druhy stromků mají být zastoupeny v novém lesním porostu, pak za Vás můžeme vyřídit administraci spojenou se získáním dotace na "Podporu hospodaření v lesích" na tzv. dotační dřeviny. Pravidla této podpory se nepatrně odlišují dle jednotlivých krajů.

     Další důležitou pěstební činností je vyžínání nově osázené paseky, aby nedocházelo k úhynu mladých stromků a tyto měly dostatek živin pro růst. Minimálně jednoročním zásahem proti všemožnému plevelu, šetříme majiteli lesa jeho finance a také připravujeme les pro následný podzimní nátěr proti okusování lesní zvěří.

     Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle  724 546 287 (p. Vetrák) s veškerými svými požadavky, pokusíme se Vám maximálně vyjít vstříc a zajistíme, aby Váš nově vysazený les rostl k Vaší plné spokojenosti.