Těžební práce

          Těžbu na lesních i nelesních pozemcích provedeme na vysoké odborné úrovni s garancí dodržení všech předpisů BOZP, PO a technologických postupů. Zákazníkům se postaráme o všechny náležitosti související s těžbou, včetně administrace. Samozřejmostí je spolupráce s revírníkem v dané oblasti.

Předmýtní úmyslná těžba - jedná se o těžbu, tzv. probírku za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Zjednodušeně řečeno se vykácejí slabší či nevhodně rostoucí stromy, jejichž dřevo není tak cenné. Cílovým jedincům, tj.zdravým, rovně rostoucím a vysokým stromům, se tak bude dostávat více živin a po pár letech bude les lépe připraven pro těžbu.

Mýtní úmyslná těžba - jakmile les dosáhne mýtního věku a stromy jsou pěkně vzrostlé, mohou být vytěženy. Mýtní těžbou získává majitel kvalitní dřevo, proto je dobré kácet stromy ve správný čas.

Nahodilá těžba - jde o nutné zpracování stromů napadených škůdci, vyvrácených či poškozených povětrnostními vlivy.

         Objednejte si těžební práce na telefonních číslech 724 032 123 (p. Bočan) nebo 724 546 287 (p. Vetrák), nebo nám svůj předběžný zájem zašlete na e-mail: vladimir.vetrak@seznam.cz, budeme vás kontaktovat.